خدمات الکترونیک
sms بانك
شرح خدمت:
استفاده از پيامك امري رايج و همگاني در كشور ما مي‌باشد. از اولين خدمات ارائه شده تلفن همراه، پيامك بود كه با استقبال فراواني روبرو شد و به خاطر در دسترس بودن امكان استفاده از پيامك براي خيل كثيري از مشتريان بانك توسعه تعاون اميد است با ارايه اين خدمات، رضايت خاطر مشتريان محترم بانك فراهم گرديده باشد. در اين راستا و همراه با ديگر خدمات پيشرفته بانكي ارائه شده ، مشتريان بانك توسعه تعاون مي توانند با دريافت رمز پيامك بانك از هر يك از شعب بانك توسعه تعاون و ارسال پيامك به شماره 10007000 از خدمات اين سامانه استفاده نمايند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
جهت فعالسازي مراجعه به شعبه و افتتاح حساب بانكي
1-اصل كارت ملي و تصوير پشت و رو
2-اصل شناسنامه و تصويربرگ اول
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal