خدمات الکترونیک
صدور و مجوز كاريابي
شرح خدمت:
صدور يا تمديد مجوز كاريابي
نوع خدمت:
يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مجوز داخلي شامل :
دو قطعه عكس4*3  -  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه   - اصل و تصوير كارت ملي -  اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -  اصل و تصوير كارت پايان خدمت  -  تكميل پرسشنامه 
 مجوز خارجي شامل :
اصل درخواست متقاضي - تاييديه استان مربوطه  - دوقطعه عكس 4*3 -  كپي از تمام صفحات شناسنامه - كپي كارت ملي - تصوير برابر اصل شده مدرك تحصيلي - اصل گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد - رزوميه تحصيلي - برنامه عملياتي طرح توجيهي - در صورت حقوقي بودن درخواست تصاوير اساسنامه و روزنامه رسمي شركت - آدرس دقيق پستي به همراه شماره تلفن و نمابر و ايميل - مدرك تسلط بر زبان خارجي
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal