خدمات الکترونیک
اطلاع رساني پرونده تعزيرات حكومتي
شرح خدمت:
متهمين مي توانند پس از ثبت پرونده خود در شعب تعزيرات حكومتي شماره پرونده و رمز شخصي را دريافت نموده تا به صورت غير حضوري از طريق سامانه اينترني http://tazirat135.ir از روند پرونده خود اطلاع در تمام مراحل اطلاع حاصل نمايند .
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal