خدمات الکترونیک
رسيدگي به شكايات و گزارشات واصله
شرح خدمت:
رسيدگي ، صدور حكم گزارشهاي ارسالي مراجع اعلام كننده و شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي به طور كلي پرونده هاي تشكيل شده در اداره كل بر سه بخش كالا و خدمات ، بهداشت و قاچاق مي باشد . گزارشهاي ارسالي توسط مقام ارجاع به شعب اداره كل جهت رسيدگي انتقال و پس از صدور راي جهت اجراي حكم به واحد اجراي احكام ارسال مي گردد . پس از اجرا ، پرونده ها مختومه مي شوند . شهروندان محترم مي توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي http://tazirat135.ir شكوائيه و گزارش مردمي خود را ثبت ، كد پيگيري را اخذ و از روند شكايت يا گزارش مردمي خود اطلاع حاصل نمايند .
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
                     
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal