خدمات الکترونیک
برنامه هاي فرهنگي ، برگزاري كلاسهاي غير رسمي ( مهارتهاي اساسي) قرآني ونماز
شرح خدمت:
در راستاي اجراي برنامه هاي فرهنگي ، زندانهاي استان خراسان جنوبي با انعقاد قرارداد با 25 نفر از روحانيون در سطح استان نسبت به برگزاري نماز جماعت سه وعده و برگزاري كلاسهاي آموزشي احكام ، عقايد و.... و نيز دعوت از اساتيد برجسته كشوري ، استاني وشهرستاني در خصوص مباحث قرآني ويژه كاركنان ، سربازان وظيفه وزندانيان در طول سال اقدام نموده ودر اين راستا نيز در مسابقات كشوري حائز رتبه هاي برتر شده است . همچنين در خصوص رتبه نماز در سال هاي اخير در خصوص نماز در سطح استان و كشور حائز رتبه اول شده است .فرايند اجراي دوره هاي مهارتهاي زندگي در زندانهاي استان روش انجام كار به شرح زير است و مراحل آن در جدول 1 شرح داده شده است . 1- اطلاع رساني و مشاوره به زندانيان 2-ثبت نام اوليه به منظور برنامه ريزي 3-تكميل فرم مشخصات و مجوز ثبت نام 4- پذيرش و هماهنگي جهت اعزام 5- اجراي برنامه هفتگي 6- حضور وغياب شركت كنندگان در برنامه 7- حضور وغياب مدرسين برنامه 8- صدورگواهي شركت 9- گزارش عملكرد فعاليت 10- تقدير از شركت كنندگان موفق و ثبت سوابق دوره در پرونده اجراي احكام
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal