خدمات الکترونیک
مشاهده و پرداخت صورتحساب همراه اول
شرح خدمت:
با كمك اين خدمت مي توانيد ضمن مشاهده صورتحساب پايان دوره و مياه دوره همراه اول خود نسبت به پرداخت آن نيز اقدام نماييد .
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal