خدمات الکترونیک
مشاهده قبض تلفن ثابت
شرح خدمت:
به كمك اين امكان مراجعين محترم مي توانند قبض تلفن ثابت خود را رويت و پرداخت نمايند .
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal