خدمات الکترونیک
صدور مجوز پوشش رسانه اي و تصويري ورزشي
شرح خدمت:
در اين خدمت براي اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشي كارت خبرنگاري صادر مي گردد. اين كارت تا يك سال براي فرد متقاضي و مادامي كه در رسانه صادركننده معرفي نامه شاغل است معتبر مي باشد. متقاضيان استاني جهت دريافت كارت بايد به اداره ورزش و جوانان استان خود مراجعه كنند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اطلاعات تكميلي
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 40 الي 50 روز
تعداد بار مراجعه حضوري: 1 بار
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان: رايگان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal