خدمات الکترونیک
صدور كارت بيمه ورزشكاران
شرح خدمت:
صدور كارت بيمه ورزشكاران باشگاه هاي ورزشي مكلفند با ارائه ليست ورزشكاران خود براي آنها درخواست صدور كارت بيمه ورزشي نمايند. اين بيمه توسط فدراسيون پزشكي ورزشي انجام ميگيرد و در استانها افراد با مراجعه به هيئت هاي پرشكي ورزشي از اين خدمت بهره مند مي گردند
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • يك قطعه عكس 4×3
  • كپي كارت ملي يا كارت اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار جهت اتباع كشورهاي خارجه متقاضيان
  • فيش بانكي مبلغ واريزي

 

اطلاعات تكميلي براي عضويت حضوري :
ساعات ارائه خدمت: مراجعه به هيئت هاي پزشكي ورزشي استان 8 الي 16
تعداد بار مراجعه حضوري: 1 بافر
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان: 100000ريال


 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal