خدمات الکترونیک
صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان
شرح خدمت:
صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان كه سازمان هاي مردم نهاد جوانان به سازمان هايي گفته مي شود كه براي انجام فعاليت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه هاي تربيتي جوانان با مشاركت جوانان و بر اساس مديريت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در اجراي مصوبه شماره 27862ت 31281 هـ مورخ 1384/5/8 هيئت محترم وزيران فعاليت مي نمايد
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تكميل فرم هاي تقاضانامه تاسيس،2 قطعه عكس اعضاء هيئت موسس ، كپي شناسنامه تمام صفحات اعضاء هيئت موسس،كپي كارت ملي اعضاء هيئت موسس ،كپي مدرك تحصيلي (دو نفر از پنج نفر ميبايست مدرك تحصيلي مرتبط با موضوع سمن داشته باشند يا سوابق فعاليت مرتبط)، استعلام تخصصي موضوع و گستره فعاليت از ادارات حقوقي استانها، استعلام پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا از متقاضيان تاسيس و نماينده قانوني سمن،تدوين اساسنامه،تنظيم صورتجلسات مجمع عمومي سمن با نظارت ادارات كل استانها
 
اطلاعات تكميلي
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 45روز
تعداد بار مراجعه حضوري: 2 بار
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان: رايگان

 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal