خدمات الکترونیک
صدور حواله بارنامه
شرح خدمت:
صدور حواله بارنامه جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل كالا در سراسر كشور
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-1 تحويل بارنامه هاي مصرفي دوره گذشته 2- درخواست حواله جديد 3- پرداخت عوارض بارنامه 4
پرداخت عوارض متفرقه 5- تحويل بارنامه هاي باطله دوره گذشته
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal