خدمات الکترونیک
ثبت درخواست نيروي امريه
شرح خدمت:
در اين خدمت كليه نيروهاي آماده به خدمت با مدرك تحصيلي عمران و معماري مي توانند درخواست خود را با ارسال مستندات مورد نظر ثبت نمايند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تصوير شناسنامه ، تصوير كارت ملي و تصوير برگ اعزام به خدمت و تصوير برگ كسري خدمت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal