خدمات الکترونیک
ثبت درخواست نیروی امریه
شرح خدمت:
در این خدمت کلیه نیروهای آماده به خدمت با مدرک تحصیلی عمران و معماری می توانند درخواست خود را با ارسال مستندات مورد نظر ثبت نمایند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی و تصویر برگ اعزام به خدمت و تصویر برگ کسری خدمت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal