خدمات الکترونیک
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
شرح خدمت:
تمامي اطلاعات سيستم هاي حمل ونقل هوشمند از جمله وضعيت ترافيكي محورها - مسير و مسافت بهينه - آخرين وضعيت جوي استانها - اطلاعيه هاي صادره – كارگاه هاي جاده اي فعال - محدوديتهاي ترافيكي - آمار و اطلاعات دستگاههاي تردد شماري - تصاوير دوربين هاي نظارتي - نقشه برخط وضعيت ترافيك راه هاي كشور و نيز بر اساس اطلاعات استخراج شده، زمان سفر برخط از محورها.... از طريق وبگاه ، نرم افزار كاربردي تلفن همراه 141 ، به صورت تلفني و شماره پيامك 1000141 در اختيار كاربران جاده اي گذاشته مي شود كه خودشان سفرشان را مديريت كنند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal