خدمات الکترونیک
واگذاري تابلوهاي تبليغاتي
شرح خدمت:
واگذاري اجازه نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راه و پيشاني پلهاي عابر پياده برون شهري
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مجوز فعاليت تبليغاتي- تاييديه كميته مكانيابي- ضمانتنامه بانكي – عقد قرارداد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal