خدمات الکترونیک
صدور كدرهگيري بارنامه
شرح خدمت:
صدور كدرهگيري بارنامه جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل كالا در سراسر كشور
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
كارت هوشمند راننده و ناوگان فعال 2- شركت حمل و نقل فعال 3- تكميل اطلاعات بارنامه در نرم افزار
صدور بارنامه شركت حمل و نقل
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal