خدمات الکترونیک
مشاركت خيرين در پروژه هاي نيمه تمام دولتي
شرح خدمت:
در اين خدمت خيرين محترم مدرسه ساز با مراجعه به سايت استان و انتخاب آيكن مورد نظر مي توانند نحوه كمك ، استان و منطقه مورد كمك خود را انتخاب و با داشتن رمز دوم كارت بانكي نسبت به پرداخت اقدام نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
كارت بانكي و رمز دوم كارت بانكي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal