خدمات الکترونیک
صدوركارت هوشمند
شرح خدمت:
صدور كارت هوشمند (برگ فعاليت) جهت رانندگان حرفه اي و ناوگان باري و مسافري حمل و نقل كشور
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
رنگي زمينه سفيد و تمام * -1 گواهينامه آموزش دوره مربوطه مطابق با ضوابط سازمان، 2- دو قطه عكس3*4
رنگي زمينه سفيد و تمام رخ ، 3- كارت سلامت و گواهي عدم سوء پيشينه 4- گواهينامه تحصيلات حداقل سوم راهنمايي 5- ارائه گواهينامه يا معرفي نامه از سازمان تامين اجتماعي، 6- گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با نوع وسيله مورد استفاده، 7- شناسنامه و كارت ملي و تصاوير مربوطه، 8- اصل و تصوير گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان 9- اصل و تصوير فيش واريزي 10 - ارائه معرفي نامه از انجمن و يا كانون استان مربوطه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal