خدمات الکترونیک
تأیید نسخه دارویی اعم از بیماران خاص و عادی
شرح خدمت:
داروهای بیمارانی که نیاز به تایید دارند از این طریق تایید می شود تا بتوانند آن داروها را به صورت بیمه ای از مراکز و موسسات ذیربط دریافت کنند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
برحسب نوع بیماری شخص، مدارک متفاوت می باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal