خدمات الکترونیک
پرداخت شهريه دانشجويان
شرح خدمت:
ثبت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو جهت پرداخت شهريه
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal