خدمات الکترونیک
خدمات الكترونيكي تعاملي
شرح خدمت:
رم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح گلوله زني 5- فرم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح ساچمه زني 6- درخواست صدور پروانه ميرشكاري 7- فرم دريافت و پيگيري شكايات 8- فرم درخواست بازديد مدارس و مهد كوك ها از موزه و گنجينه تنوع زيستي 9- فرم درخواست و پيگيري آموزش مدارس 10- فرم ثبت نام متخصصان و محققين محيط زيست 11- بروز رساني كليه بانكهاي اطلاعات تخصصي اداره كل
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal