خدمات الکترونیک
فرايند رفع مغايرت اسناد ثبت نامي حج تمتع
شرح خدمت:
در اين فرايند مراحل انجام رفع مغايرت اطلاعات بانكي اسنادي كه هنگام ثبت نام در كاروان دچار مشكل مي شوند انجام مي گيرد
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. اصل شناسنامه 2.اصل كارت ملي 3.اصل سند ثبت نامي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal