خدمات الکترونیک
آموزش دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان
شرح خدمت:
به استناد بخشنامه 1834 / 200 مورخ 30 / 1 / 1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به اطلاع مي رساند: حداقل آموزش سالانه براي فراگيران 40 ساعت و حداكثر ساعت آموزش سالانه 200 ساعت مي باشد . لذا با توجه به آنكه بازه زماني آموزش از يكم فروردين هر سال لغايت 29 اسفند همان سال مي باشد ، همكاران محترم به نحوي برنامه ريزي نمايند كه بتوانند در دوره ها شركت نمايند .
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك كمورد نياز:1- داشتن ابلاغ در رشته مربوطه 2- شاغل در آموزش و پرورش 3- نگذاندن دوره هاي در سال هاي قبل 4- عدم تجاوز از سقف ساعت استاندارد 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal