خدمات الکترونیک
آموزش دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
شرح خدمت:
به استناد بخشنامه 1834 / 200 مورخ 30 / 1 / 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به اطلاع می رساند: حداقل آموزش سالانه برای فراگیران 40 ساعت و حداکثر ساعت آموزش سالانه 200 ساعت می باشد . لذا با توجه به آنکه بازه زمانی آموزش از یکم فروردین هر سال لغایت 29 اسفند همان سال می باشد ، همکاران محترم به نحوی برنامه ریزی نمایند که بتوانند در دوره ها شرکت نمایند .
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک ک مورد نیاز:1- داشتن ابلاغ در رشته مربوطه 2- شاغل در آموزش و پرورش 3- نگذاندن دوره های در سال های قبل 4- عدم تجاوز از سقف ساعت استاندارد 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal