خدمات الکترونیک
درخواست صندوق صدقات
شرح خدمت:
خير محترم ميبايست وارد سايت اينترنتي portal.emdad.ir شود .سپس از طريق لينك خدمات الكترونيك گزينه درخواست صندوق صدقات را انتخاب و سپس فرم مربوطه را تكميل نمايد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 مراجعه به سايت اينترنتي http://portal.emdad.ir
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal