خدمات الکترونیک
اعتبارات اسنادي
شرح خدمت:
گشايش انواع اعتبارات اسنادي وارداتي ( كالا و خدمات )  ابلاغ اعتبارات اسنادي صادراتي و ارائه ساير خدمات مربوطه ( تنزيل، واگذاري عوايد و ...)  ثبت انواع بروات اسنادي ( وارداتي و صادراتي )  گشايش اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي  گشايش انواع اعتبارات اسنادي وارداتي ( كالا و خدمات)
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal