خدمات الکترونیک
حوالجات
شرح خدمت:
انجام كليه حوالجات ارزي و ريالي در كمترين زمان ممكن با توجه به روابط كارگزاري گسترده اين بانك
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal