خدمات الکترونیک
معاينه بر بالين بيمار(معاينه خارج از سازمان)
شرح خدمت:
معاينه توسط پزشكي قانوني بر بالين بيمار - منزل يا بيمارستان
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
- نامه معتبر از مراجع قضايي (معرفي‌نامه بايد داراي تاريخ، شماره ثبت و نيز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات كامل هويتي فرد مورد معاينه در معرفي‌نامه ضروري است.)
- كارت ملي
- پرداخت تعرفه تعيين شده
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal