خدمات الکترونیک
عضویت متمرکز کتابخانه های دانشگاه
شرح خدمت:
دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت عضویت و استفاده از خدمات امانت و گردش منابع کتابخانه ها ، باید این فرم را تکمیل کنند در غیر اینصورت منابع کتابخانه ها را نمی توانند به امانت ببرند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal