خدمات الکترونیک
پذيرش حامي براي ايتام
شرح خدمت:
حاميان محترم مي توانند از طريق سايت اينترنتي portal.emdda.ir وارد لينك خدمات الكترونيك شده و با انتخاب گزينه "پذيرش حامي" فرم پذيرش را تكميل نمايند .سپس از طريق دفاتر امداد با حامي ارتباط برقرار شده و يتيم مطابق با خواسته انان به وي تخصيص داده مي شود.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراجعه به سايت اينترنتي http://portal.emdad.ir

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal