خدمات الکترونیک
ثبت نام ایمیل تحت دامین دانشگاه
شرح خدمت:
فرآیند ساخت و پیگیری ایمیل تحت دامنه دانشگاه به صورت الکترونیکی می باشد. هر کسی که درخواست ایمیل دارد باید ابتدا فرم درخواست ایمیل را پرکند و بعد از 48 ساعت میتواند از طریق فرم پیگیری، کدملی وشناسه ایمیل خود راجستجو کند که آیا ایمیل درخواستی ساخته شده است؟
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارکی مورد نیاز نمی باشد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal