خدمات الکترونیک
ثبت نام آزمون ورودي به مدارس نمونه دولتي
شرح خدمت:
بت نام آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي از تاريخ 96/1/5 لغايت 96/1/31 انجام خواهدشد.داوطلبان عزيز مي توانند دفترچه راهنماي ثبت نام را ازسامانه دريافت كنند وضمن مطالعه آن درتاريخ مقرر وارد سامانه شده وثبت نام نمايند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
كد ملي ثبت نام كننده وخريد كد ثبت نام الزامي مي باشد. بقييه مراحل توسط سيستم كنترل مي گردد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal