خدمات الکترونیک
ثبت نام الکترونیکی آزمون ورودی مدارس نمونه مردمی
شرح خدمت:
آزمون مذکور برای پایۀ هفتم و نهم به شیوۀ چهارگزینه‌ای به صورت متمرکز، با تکیه بر سطوح بالای شناختی طرّاحی و برگزار می‌شود، البته پذیرش دانش‌آموز پایۀ نهم به دهم به منظور تکمیل ظرفیّت بخشی از کلاس‌های مدارس مربوطه صورت می پذیرد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کد ملی ثبت نام کننده وخرید کد ثبت نام الزامی می باشد. بقییه مراحل توسط سیستم کنترل می گردد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal