خدمات الکترونیک
رزرو اتاق در مشهد مقدس
شرح خدمت:
كليه فرهنگيان محترم مي توانند از امكانات حداقلي كه اداره كل اموزش و پرورش خراسان جنوبي مهيا نموده استفاده نمايند . به اين منظور وارد سايت گرديده و با پرداخت هزينه اتاق مورد دلخواه را رزرو مي نمايد.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك مورد نياز : كد ملي + رمز جهت ورود به سايت و هنگام مراجعه بايد فيش چاپ شده به همراه كارت شناسايي فرد موجود باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal