خدمات الکترونیک
ارائه پهنای باند ابر انتقال
شرح خدمت:
ارائه پهنای باند ابر انتقال (درحال حاضر پروتکل(VPLS) به متقاضیان دارای مجوز، که می‌خواهند ترافیک خود را از پاپ‌های بین‌الملل به سایر مراکز شبکه، انتقال دهند. این خدمت توانایی قراردادن تمام کاربران یک شبکه را بدون توجه به مکان فیزیکی، به صورت مجازی دریک LAN دارا بوده و بهره‌بردار خدمات مذکور، می‌تواند مدیریت شبکه اختصاصی مربوط به خود را بدون هیچگونه وابستگی به تامین‌کننده خدمت (Provider) عهده دار شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • تکمیل فرم پولشویی
  • ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم‌های مربوط درسامانه CRM
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal