خدمات الکترونیک
ارائه سرويس FX
شرح خدمت:
وقتي يك مشتري سرويس تلفن را از مركزي خارج از محدوده مربوطه به آن مشتري (معمولا در شهري ديگر) دريافت كند به اين سرويس تلفن FX(Foreign Exchange) گرفته ميشود. اين سرويس به مشتريان اين قابليت را مي دهد تا بدون گرفتن كد بين شهري با مقصد تماس برقرار كنند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal