خدمات الکترونیک
ارائه سرويس MPLS بين الملل
شرح خدمت:
انتقال داده از طريق پروتكل MPLS براي خارج از كشور
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal