خدمات الکترونیک
ارائه کانال پایه اختصاصی داخلی
شرح خدمت:
برقراری یک کانال ارتباطی اختصاصی Kbit/s 64بین دو نقطه در داخل کشور. یک کانال باظرفیتKbit/s 64بین دو نقطه در داخل کشور که امکان انتقال ترافیک را بصورت اختصاصی فراهم می‌کند. این خدمت در واقع زیرمجموعه خدمت "لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی" است که برای ارتباطات Hotline ،Telex، تلگراف و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.  نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : تمام نقاط حضور شرکت ارتباطات زیرساخت.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • تکمیل فرم پولشویی
  • ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal