خدمات الکترونیک
ارائه خدمات جانبی زیرساخت ارتباطی (دکل،فضا،آنتن،پاور،جاده دسترسی)
شرح خدمت:
الف) اجازه استفاده از فضای دکل ارتباطی نصب آنتن، رادیو و متعلقات آنها بر روی دکل‌های موجود در مراکز یا ایستگاه‌های ماکروویو. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در کلیه ایستگاه‌ها و نقاط حضور شرکت ارتباطات زیرساخت ب) اجازه بهره برداری از برق متقاضی این خدمت می‌تواند برق با پشتوانه (دیزل ژنراتور یا باطری (UPS) یا بدون پشتوانه، برای راه اندازی تجهیزات خود را در مراکز و ایستگاه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت نماید. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی ج) اجازه تردد از جاده اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت جاده‌های اختصاصی منتهی به ایستگاه‌های زیرساخت که برای دسترسی به مکان‌های صعب‌العبور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت احداث گردیده است و به متقاضیان اجازه تردد از آن داده می‌شود. * الزامات ارائه خدمت: دارندگان پروانه مجاز در حوزه ارتباطات ثابت و همراه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،بصورت مستقل در اختیار مشترکین قرار نمی‌گیرد و فقط اجازه تردد به مشترکین دارای تجهیزات در آن ایستگاه داده می‌شود. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : جاده‌هایی که در ایستگاه‌های صعب العبور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت احداث گردیده است. د) اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت مکانی با امکانات بنا و یا بدون بنا در مراکز یا ایستگاه‌های ماکروویو شرکت ارتباطات زیرساخت که امکان ارائه آن وجود دارد ولی ساخت‌ و ساز توسط مشترک در آن مجاز نمی‌باشد. * الزامات ارائه خدمت: این خدمت در مراکزی ارائه می‌گردد که امکان ارائه خدمت هم‌مکانی وجود ندارد. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی ه) اجازه استفاده از تارتاریک تار‌تاریک به تارهای فیبر‌نوری مازاد شبکه مادر مخابراتی کشور گفته می‌شود که از دو سمت آزاد بوده و به هیچ تجهیز فعالی متصل نمی‌باشد و بر حسب مسافت (کیلومتری) به مشترکین واجد شرایط ارائه می‌گردد. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در مسیرهای دارای دو کابل فیبر‌نوری موازی درون استانی و) اجازه استفاده از هم مکانی (Colocation) اجازه استفاده از هم‌مکانی (Colocation) شامل ارائه فضا، رک، پاور و سایر الزامات به صورت یکپارچه برای نصب تجهیزات در سالن‌های کولوکیشن مراکز و ایستگاه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت می‌باشد. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی که دارای امکانات هم‌مکانی باشند. ز) اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – کابل رابط اتصال فیزیکی بین تجهیز فنی یک مشترک تا تجهیز فنی خود یا تجهیزات فنی شرکت ارتباطات زیرساخت که در هر یک از مراکز فنی، نصب شده و منجر به برقراری تنها یک ارتباط می‌شود. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی ح) اجازه استفاده از اتصال فیزیکی Cross Connection اتصال فیزیکی بین تجهیز فنی یک مشترک تا تجهیزات فنی مشترک دیگر که در هریک از مراکز فنی شرکت ارتباطات زیر‌ساخت، نصب شده و منجر به برقراری تنها یک ارتباط می‌شود. > نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : در کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • تکمیل فرم پولشویی
  • ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal