خدمات الکترونیک
ارائه سرويس PTP(بين شهري ، بين استاني و بين الملل)
شرح خدمت:
انتقال نقطه به نقطه اختصاصي (تعرفه مصوبه 237) خطوط استيجاري بين شهري درظرفيتهاي مختلف از e1 تا stm16 ارايه ميشود. اين سرويس انتقال ،‌ بين دو نقطه SC/PCيا ساير ايستگاه هاي تحت پوشش شبكه زير ساخت كه در قرارداد مشخص ميشود، ارايه ميگردد واجاره آن به صورت دوره اي دريافت مي شود. واگذاري خط استيجاري بين الملل اين سرويس در حال حاضر در ظرفيت هاي64 kbps تا 512kbpsبه مشتريان خاص خصوصاً مشتريان دولتي پس از تاييد ضرورت واگذاري سرويس ، ارايه شده و اجاره آن به صورت دوره اي از مشتريان اخذ مي شود. شركت زيرساخت ازطريق ظرفيت هاي موجود (كانال ماهواره، مايكروويو وغيره) درخواست مورد نظر را اختصاص ميدهد درصورت عدم وجود ظرفيت لازم شركت زيرساخت باتوجه به ميزان و اهميت تقاضا اقدام به اجاره ظرفيت ازشركتهاي بين الملل كابلي و يا ماهواره اي وتخصيص آن به مشتري ميكند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal