خدمات الکترونیک
ترانزیت ظرفیت بین الملل
شرح خدمت:
این خدمت ترافیک اپراتورها و سرویس دهنده‌‌های خارجی را بین دو درگاه بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت انتقال می‌دهد. سرویس دهندگان کشورهای همسایه برای دسترسی به شبکه جهانی و اپراتورها و سرویس دهنده‌های بین‌الملل نیاز به مسیرهای دسترسی جهت اتصال دارند تا از طریق آن خود را به سرویس دهندگان بین‌الملل، مرتبط سازند.در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت با فراهم آوردن بستر ارتباطی، خدمت ترانزیت ترافیک را برای همسایگان ایران فراهم کرده است و به درخواست مشترک، ایجاد Protection برای مسیر به منظور افزایش ضریب اطمینان امکان پذیر است.  نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : درگاههای مرزی شرکت ارتباطات زیرساخت.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • تکمیل فرم پولشویی
  • ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط در سامانه CRM
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal