خدمات الکترونیک
درخواست مجوز نصب تابلوهاي پايه دار
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست الكترونيكي به منظور دريافت مجوز نصب تابلو در سطح شهر از سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري بيرجند و پيگيري موضوع از سازمان مذكور
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal