خدمات الکترونیک
صدور مجوز مشاغل خانگي(مستقل)
شرح خدمت:
متقاضيان مشاغل خانگي يكي از رشته هاي مصوب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را انتخاب نموده , پس ازثبت نام در سامانه مشاغل خانگي و تكميل و ارائه مدارك مورد نيازو در صورت بررسي و تأييد طرح توسط دستگاه اجرايي و تأييد نهايي توسط اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي مي توانند مجوز مشاغل خانگي دريافت نمايند.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

2قطعه عكس, فتوكپي شناسنامه,فتوكپي كارت ملي,اصل و فتوكپي مدرك مهارتي مرتبط,اجازه نامه كتبي سرپرست خانوار-كد رهگيري اخذ شده از سامانه مشاغل خانگي

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal