خدمات الکترونیک
پرداخت اينترنتي حاميان طرح اكرام
شرح خدمت:
حاميان طرح اكرام مي توانند از طريق اينترنتي و از سايت portal.emdad.ir نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به سرانه يتيم خود اقدام نمايند
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراجعه به سايت اينترنتي  http://portal.emdad.ir

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal