خدمات الکترونیک
مراحل دريافت تسهيلات طرح هاي كارآفريني ازمحل توان تسهيلات دهي بانكهاي عامل
شرح خدمت:
پرداخت تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي متقاضي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه اي
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

دريافت نامه هاي دستگاه اجرايي به همراه خلاصه اطلاعات اوليه طرح به همراه كد طرح كه درسامانه نرم افزاري ثبت گرديده باشد.جهت بررسي در كميته تخصصي اشتغال مورد نياز مي باشد.

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal