خدمات الکترونیک
صدور معرفي نامه به بانك جهت دفترچه اقساط تسهيلات ساخت مسكن مهر خودمالك
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/409/1-1 عنوان خدمت: صدور معرفي نامه به بانك جهت دفترچه اقساط تسهيلات ساخت مسكن مهر خودمالك حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن- اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن زمان مطلوب فرآيند: 25 روز ورودي هاي فرآيند: - نامه بانك مبني بر اتمام پروژه و دريافت تسهيلات به طور كامل - فرم معرفي افراد جهت فروش اقساطي - فيش واريزي به حساب اداره ثبت - مدارك شناسايي افرا جهت فروش اقساطي خروجي هاي فرآيند: معرفي نامه به بانك مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal