خدمات الکترونیک
نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز(تغيير كاربري)
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/205/1-1 عنوان خدمت: نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز(تغيير كاربري) حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند معاونت شهرسازي و معماري واحد هاي مرتبط در فرآيند: معاونت شهرسازي و معماري ورودي هاي فرآيند: 1) مطالعات وضع موجود طرحهاي جامع و تفصيلي خروجي هاي فرآيند: گزارش تخلف مشتري هاي فرآيند: شهرداري ها شهروندان
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal