خدمات الکترونیک
فروش خانه هاي سازماني موسسات دولتي به ساكنين واجد شرايط
شرح خدمت:
كد خدمت: MPD/030/318/1-1 عنوان خدمت: فروش خانه هاي سازماني موسسات دولتي به ساكنين واجد شرايط حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – هيات نمايندگي- اداره امور مراجعين- اداره فني و شناسايي- اداره ارزيابي- امور مالي ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي متقاضي و همسر(شناسنامه و كارت ملي) 2) استعلام ثبت و فرم "ج" 3) درخواست كتبي متقاضي خروجي هاي فرآيند: انتقال قطعي سند يا انعقاد قرارداد واگذاري مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal