خدمات الکترونیک
رفع تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي دولتي
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/317/1-1 عنوان خدمت: رفع تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي دولتي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره حفاظت از اراضي و رفع تصرفات واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره حفاظت از اراضي و رفع تصرفات ورودي هاي فرآيند: -گزارشات مردمي - گزارش مامورين بازديد اراضي - اطلاعات دريافتي از حراست و بازرسي - اطلاعات دريافتي از دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت المال خروجي هاي فرآيند: -اجراي احكام قضايي -رفع تصرف و تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل انجام كار مطابق شناسنامه خدمت به شرح ذيل : 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal