خدمات الکترونیک
فرمها و ساير خدمات ( فرمهاي استعلام دفتر برنامه ريزي و بودجه، مشخصات تابلوهاي دفاتر اسناد رسمي،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهاي ICT)
شرح خدمت:
فرمها و ساير خدمات ( فرمهاي استعلام دفتر برنامه ريزي و بودجه، مشخصات تابلوهاي دفاتر اسناد رسمي،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهاي ICT)
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal