خدمات الکترونیک
سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور
شرح خدمت:
استعلام شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور بصورت الكترونيكي و زمان كوتاه انجام مي گيرد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت و تكميل فيلدهاي مورد نياز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal