خدمات الکترونیک
پلمپ دفاتر
شرح خدمت:
پلمپ دفاتر قانوني و تجاري بصورت الكترونيكي و بدون نياز به مراجعه متقاضيان انجام مي گيرد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت و تكميل فيلدهاي مورد نياز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal