خدمات الکترونیک
ثبت تأسيس شركتها
شرح خدمت:
نحوه ي ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها از حالت سنتي خارج شده است.يعني قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقيم به اداره ثبت داشت و از طريق فرم مربوطه ،اسامي مورد نظر را پيشنهاد مي داد و اين اسامي فقط در تهران مورد بررسي قرار مي گرفت، سپس متقاضي مراجعه مي نمود وبه صورت دستي ،مدارك ،صورت جلسات و اساسنامه راارايه مي كرد تا توسط كارشناس ثبت شركتها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد در دفاتر ثبت شركتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهاي لازم، شركت به ثبت رسد ولي در حالت فعلي با اجرايي شدن سامانه ي ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري مراجعات ارباب رجوع به صورت اينترنتي و از طريق سامانه ي اينترنتي http://irsherkat.ssaa.ir به طور غير حضوري انجام مي گيرد.علاوه بر آن مي توان كليه اطلاعات مربوط به چگونگي تنظيم درخواست ها و مدارك مورد لزوم بخشنامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي ثبت شركتها و اطلاع رساني هاي آتي را نيز از طريق پايگاه اطلاع رساني ثبت شركت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir رصد و پيگيري نمود.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت و پركردن فيلدهاي مورد نياز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal