خدمات الکترونیک
تغيير كاربري انشعاب
شرح خدمت:
تغيير نوع كاربري (با رعايت مفاد بند 33-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- ارائه پروانه بهره برداري ، پروانه كسب و يا معرفي نامه از سازمان هاي مربوطه جهت واحد هاي اداري
 2- كپي شناسنامه ، كپي شناسنامه 
3- پرداخت آخرين قبض و تسويه حساب بدهي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal